Update januari 2019
Stel cookie voorkeur in
terug

Update januari 2019

Verlof juf Lea
Op 1 maart zal juf Lea gaan genieten van haar welverdiende zwangerschapsverlof . We zien haar met de start van het nieuwe schooljaar weer terug. Degene die haar zwangerschapsverlof gaat opvangen is geen onbekende van ons. Wij heten meester Jeroen van harte welkom in groep 5/6 . Juf Ellyne gaat een dag extra werken in groep 5/6 tot aan het einde van het schooljaar.


Vanaf 4 maart 2019
maandag en dinsdag: Juf Ellyne
woensdag, donderdag en vrijdag: Meester Jeroen

Meester Jeroen zit in zijn eindstage en zal aan het einde van dit schooljaar officieel afstuderen. Voor vragen en/of opmerkingen weet u mij te vinden.
 

Studiedag 7 januari 2019

Afgelopen studiedag zijn wij bezig geweest met ons gezamenlijk schoolplan. Samen kijken waar we de komende periode aan willen werken. Ieder teamlid is gekoppeld aan een onderdeel en is zo expert geworden van het onderwerp. De onderwerpen waren; Snappet, muziek 123zing, Wereldoriëntatie, KIJK (een methode om kinderen in groep 1/2 goed te kunnen volgen) en de Vreedzame school. Ook zijn wij bezig geweest met programmeren. Dit wordt steeds meer toegevoegd binnen het onderwijs. De kinderen hebben de afgelopen weken in alle groepen het materiaal mogen testen. Nu gaan wij kijken met het team en de leerlingenraad, hoe het is bevallen en wat wij willen gaan gebruiken op de Frankendael.

De komende studiedag, 15 februari, staat in het teken van het analyseren van de CITO toetsen en de individuele begeleiding op kinderen.
 

De MR en de Klankbordgroep
De gezamenlijke bijeenkomsten met de MR en de Klankbordgroep zijn gestart. We hebben het de laatste keer vooral gehad over de zelfstandigheid van kinderen en het stellen van grenzen. Binnenkort kunt u op de website lezen wat hier is uitgekomen en het vervolg daarvan. De MR notulen komen weer op de website te staan, daarin kunt u alles terugvinden. Heeft u vragen hierover, dan weet u ons te vinden.
 

Kindcentrum/festival

Opening Kindcentrum: Frankendael, Kopgroep bibliotheken en Kappio

Wanneer: Festival 18 april 2019
Tijd: 14.00u t/m 18.00u
Entree: Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis. >12 entree 3,- euro

Een kaartje kopen? Dit kan vanaf maandag 25 februari . In februari volgt er een brief wat alleen over het festival gaat. Vindt u het leuk om te helpen tijdens het festival, dan hoor ik het graag.
 

Een nieuw gebouw, vraagt om een nieuwe naam. Omdat de school, Kappio en de bibliotheek gebruik maken van hetzelfde gebouw zijn wij een Kindcentrum. Een Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.
Om dit gezamenlijk te kunnen uitdragen naar de omgeving heeft het gebouw een naam nodig. Wij willen u vragen om ons daarbij te helpen.

U kunt uw briefje in de grijze bus gooien die bij de ingang van de Albert Heijn staat. Graag voorzien van uw eigen naam en telefoonnummer en uw gekozen naam voor het gebouw. De naam wordt tijdens het festival bekend gemaakt. Natuurlijk wordt de persoon, die de naam heeft bedacht, beloond met een leuke prijs!
Het gebouw krijgt een nieuwe naam en de naam van de school blijft voor ons gewoon zichtbaar als OBS Frankendael.


De bibliotheek

Kopgroep bibliotheek is vanaf 7 januari gestart op de Frankendael. Er waren helaas wat opstartproblemen, maar gelukkig krijgt het steeds meer vorm. Er moet nog wel gewacht worden op nieuw meubilair, maar tot die tijd maken zij gebruik van andere kasten.


Renovatie

Zoals u vast heeft gezien zijn de leerpleinen nog wat kaal. Wij zijn nog druk bezig met de invulling hiervan. De eerste nieuwe meubels zijn besteld en wij kunnen niet wachten totdat het er is.


Stagiaire

In groep 1-2 komt juf Nienke Meijer stagelopen. Zij zit in haar 1e jaar van de IPABO. Vorig schooljaar liep zij stage in groep 5/6. Vanaf februari is zij iedere woensdag te zien in groep 1/2. Wij vinden het heel fijn dat Nienke weer bij ons op school is.


Opleiding/cursus
Juf Lianne is bezig met de cursus ‘Met sprongen vooruit’. Dit is een cursus die bewegend rekenen centraal zet. Juf Ellyne en juf Lea zijn druk bezig met de gymopleiding. Voor juf Ellyne is het einde inzicht en juf Lea heeft blok 1 afgerond.
Juf Iris en juf Mirjam volgen de cursus ‘kleuters in de 21e eeuw’, van Tessel van der Linde.