Verlof aanvraag
Stel cookie voorkeur in

Verlof aanvraag

Voor de aanvraag van buitengewoon verlof kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.
Het ingevulde formulier dient u ondertekend op papier in te leveren bij de directie.

Lees hier meer over de richtlijnen voor het aanvragen van verlof:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

- Aanvraag buitengewoon verlof

- Toelichting aanvraag buitengewoon verlof