Het schoolbestuur Surplus
Stel cookie voorkeur in

Het schoolbestuur Surplus

Het schoolbestuur van obs Frankendael is Stichting Surplus.

 

 

Sinds 1 januari 2012 heeft Surplus een eenhoofdig bestuur in de persoon van José Vosbergen. Zij bestuurt de stichting op hoofdlijnen, doelen en resultaten. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor Stichting Surplus. De bestuurder ontwikkelt het strategisch beleid en profileert de organisatie extern. Ze geeft leiding aan de directeuren van de Surplusscholen en aan de medewerkers van het stafbureau. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van Surplus.