Klankbordgroep
Stel cookie voorkeur in

Klankbordgroep

De Klankbordgroep
Deze groep ouders willen meedenken met de school namens alle ouders. De Klankbordgroep komt 3x per jaar een half uur samen met de MR en zorgt voor 3 eigen bijeenkomsten. De Klankbordgroep zorgt ervoor dat er een terugkoppeling komt naar de directie van obs Frankendael. De Klankbordgroep heeft niet de bevoegdheid mbt instemmingsrecht en adviesrecht zoals een MR dit wel
heeft.